• Jeg vil arbejde for en folkekirke, der er centralt placeret i samfundet

   

  Læs mere


 

 • Kirken skal bygge på stærke og selvstændige menighedsråd

  – Menighedsrådene er folkekirkens fundament. Som biskop vil jeg støtte menighedsrådene i deres arbejde.

  – Stiftsadministrationen vigtigste opgave skal være menighedsrådene. Der skal være korte svartider og kort vej fra        ord til handling

  – Der er ikke ét menighedsråd, som må stå alene med deres problemer.

  – Nye systemer skal tage udgangspunkt i menighedsrådenes behov.

  Læs mere


 

 • Kirken skal være et godt sted at arbejde

  – Mange kirker kæmper med dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøproblemer skal tages alvorligt.

  – Som biskop vil jeg sørge for, at konflikterne bliver løst gennem sikker og målrettet ledelse.

  – Godt arbejdsmiljø begynder, når vi ser hinanden som medarbejdere på den samme sag.

  Læs mere


 • Kirken skal have plads til at tænke nyt

  – Alle gudstjenester er lige vigtige. Også dem, der ikke foregår om søndagen kl. 10.

  – Som biskop vil jeg opmuntre menighedsråd og præster til at tænke nyt både i forhold til gudstjenesteformer og samarbejde med andre som fx skoler og kommuner.

  – Kun gennem fornyelse får traditionerne liv.

  Læs mere


Prædikener og artikler

Her kan du se et udvalg af mine prædikener.

Og her kan du bl.a. se et udvalg af mine artikler.