Salmer kan samle. Når vi synger, gør vi i fællesskab traditionen levende. I 2008 udgav jeg Salmemaraton sammen med organist Lars Sømod. Jeg skrev om salmerne i Den Danske Salmebog, Lars skrev om kirkemusikken og melodistoffet. Bogen er et inspirationsmateriale, som bliver brugt i menighedssammenhæng. Landet over synger præster, organister og menigheder sig igennem den rigdom af salmer, vi har på dansk, og som har været med til at forme vores tro og givet os ord for det, vi tror på. De færreste kan med egne ord redegøre for den kristne forsoningstanke, – men vi kan alle synge med på Hil dig, frelser og forsoner (DDS 192)!

Line Hage, der er sognepræst, fortæller:

Kirkerne dækker hele det musikalske spekter fra gospel til Messiaen – og at salmemaraton synger os sammen. Sådan virker det enkle salmemaraton koncept nemlig hos os i al vores forskellighed. Menighederne besøger hinanden på den lange vandring gennem salmebogen. Turen tager to år og er meget let at implementere i de enkelte kirker. Hver præst bestemmer selv hvor meget og hvordan, salmerne skal præsenteres. Menighederne – og de mere løst tilknyttede, som også følger med – har dog fået indført, at der altid afsluttes med fadervor og velsignelse. Det er der ingen præst, der har nægtet dem. Salmemaraton har vist os alle, at vi har mere tilfælles end vi måske ellers lige gik og troede.