Det er vigtigt for mig at møde menighedsrådene der, hvor de er. Derfor vil jeg gerne besøge jeres menighedsråd. Det kan være i begyndelsen af et menighedsrådsmøde eller i forlængelse af et andet arrangement, hvor rådet alligevel er samlet.

For jeg mener, at man får den bedste dialog der, hvor man er tæt på arbejdet og de mennesker, der er ansvarlige for folkekirken.

Klik her, hvis I ønsker at få besøg.