Folkekirkens medarbejdere er alfa og omega, hvis vi skal løfte opgaven og fastholde folkekirkens centrale placering i samfundet. Medarbejderne fortjener god ledelse. God ledelse handler ikke om at styre medarbejdere, men om at skabe rammerne for at hver enkelt kan yde sit bidrag inden for fællesskabets rammer. Vi skal se hinanden som medarbejdere på en fælles opgave.

Hvor mennesker er sammen, er der interessemodsætninger, forskellige ønsker – det er jo en berigelse, at vi på den måde kommer med noget forskelligt og bidrager til, at vi sammen skaber noget mere og bedre end vi kunne hver især. Men nogle gange går det skævt. Ledelse er derfor også at tage fat i problemer, når de opstår. Alle kan med rette forvente et godt arbejdsmiljø og alvorlige arbejdsmiljøproblemer skal ikke have lov til køre i det uendelige.

Som biskop vil jeg arbejde for, at der skabes en sund arbejdskultur. Arbejdsmiljøorganisationen og Stiftsrådet skal inddrage tilat lægge retningslinjer for arbejdspladskulturen. Vi ved fra undersøgelser, at der er forhold i folkekirken, der fungerer som vækstmedie for et dårligt arbejdsmiljø. Det er forhold, vi skal have fat i og rykke på.