Peter Birch, født 15. juni 1962. Gift med Eva-Maria Schwarz. Til sammen har de 4 voksne børn.

Uddannelse og beskæftigelse:

1982-89: Teologiske studier ved Københavns Universitet og
Kirchliche Hochschule Berlin (1988-89). Universitetets sølvmedalje for afhandling om Karl Barths teologi.

1989: Cand. theol. fra Københavns Universitet.

1990-1994: Sognepræst, Grøndalskirken, København.

1994-2000: Kirkeredaktør, Kristeligt Dagblad

2000-2006: Forlagschef, Det Danske Bibelselskab/Vajsenhuset

2006-2013: Sognepræst kbf. og daglig leder, Vor Frelsers Kirke

2013- Provst for Gentofte Provsti/sognepræst i Hellerup

Tillidshverv

2006-16: Medlem af bestyrelsen for fobu, tidl. Menighedernes Daginstitutioner, formand 2008- 2016 www.fobu.dk

2009-13: Medlem af bestyrelsen for Distriktsforeningen for Menighedsråd i København og på Frederiksberg              

2010-13: Medlem af Københavns Stifts udvalg for Liturgi og gudstjeneste og af redaktionen for Københavns Stifts årbog/debatmagasin

2011-13: Medlem af bestyrelsen for Den sociale fond for børn og unge, www.densocialefond.dk

2016- Medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening

2018- fmd. for Danmarks Provsteforening

2017- Medlem af bestyrelsen for Gl. Hellerup Gymnasium

2017- Formand for Helsingør Stifts Udvalg for teologisk efteruddannelse

2018- Medlem af Budgetfølgegruppen, Kirkeministeriet

Andet

2008: Udgivet ’Salmemaraton’ – en bog om de danske salmer (sm. med Lars Sømod)

2009: Redigeret ’Hymns in English’ – et udvalg af danske salmer i engelsk oversættelse (sm. Birgit Meister og Anita Hansen Engdahl)

2009: Udgivet bog om Vor Frelsers Kirke. 

2010-12: Diplomuddannelse i ledelse (UCC)

2010-13: Underviser i hymnologi (salmekundskab) på Pastoralseminariet, København

2013-15 Gennemført den obligatoriske provsteuddannelse i folkekirken

2013-18 Medlem af redaktionen af tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi

2018-19 Underviser på de obligatoriske intro-kurser for nyansatte i folkekirken (Helsingør og København Stift)

2018 Medforfatter på Den gode kollega 2.0 (samtalemateriale udgivet af Præste- og Provsteforeningen)

2018- Klummeskribent på kirke.dk