Jeg anbefaler at stemme på Peter Birch som ny biskop, fordi

 

  • Peter Birch vil styrke det lokale folkekirkelige demokrati gennem stærke menighedsråd.

 

  • Peter Birch vil arbejde for selvstændige menighedsråd, der giver plads til, at kirkelivet i det store Helsingør Stift kan udfolde sig på mangfoldige måder fra Vestegnen til Kronborg!

 

  • Peter Birch vil arbejde for en Folkekirke, der på én gang er lokalt forankret og centralt placeret i samfundet.

 

  • Peter Birch har erfaring både som præst og provst. Med sin brede erfaring – også som redaktør på Kristeligt Dagblad – kan og tør han samtænke kirke, liv, kristendom og samfund!

 

  • Peter Birch vil styrke skole-kirke-samarbejdet for derigennem at styrke sammenhængen mellem folk og kirke!

 

  • Peter Birch vil arbejde for, at nye systemer og regler tager udgangspunkt i menighedsrådenes hverdag. Fornyelser skal ikke ske for systemets skyld, men til gavn for sognene!

 

  • Peter Birch vil som biskop forene tilsynsgerningen med løbende samtale med menighedsråd og præster om, hvordan evangeliet forkyndes klart og ind i tiden.

 

  • Peter Birch har som provst og formand for Provsteforeningen vist, at han er en dygtig forhandler. I forholdet til Kirkeministeriet om den lokale økonomi, administration og forvaltning vil hans erfaring fra dette arbejde være helt afgørende og til gavn for menighedernes daglige arbejde i Helsingør Stift.

 

Jeg giver hermed min bedste anbefaling til Peter Birch som biskop.