Der er i år valg til menighedsrådene. Et vigtigt valg for en folkekirke, der hviler på stærk lokal forankring. I løbet af foråret tager menighedsrådene hul på processen med at skabe interesse om valget og sikre, at der også i næste periode er et kompetent og fuldtalligt råd. Her er mit bud på, hvad man kan gøre for at rekruttere til menighedsrådet:

 • Fortæl, hvad menighedsrådet har ansvar for

  Man kan ikke forudsætte, at folk ved, hvad et menighedsråd har ansvar for. Derfor: Fortæl, at menighedsrådet varetager et stort ansvar, der spænder over mange opgaver som ansvaret for kirkebygning, regnskabet, kirkegården, personalet og de gudstjenester og aktiviteter, der er i kirke og sognegård. At være medlem af rådet er at få del i et vigtigt ansvar. Fortæl på kirkens hjemmeside, ved kirkekaffen, i lokalavisen og kirkebladet.


 • Fortæl, hvad folkekirken betyder for vores samfund

  Folkekirken betyder meget i lokalsamfundet. Folkekirken har et stærkt brand og står for noget, de fleste ser som værdifuldt. Folkekirken repræsenterer et rum for tro og refleksion, historisk sammenhæng, et fællesskab om kristne værdier, omsorg for medmennesket, levende kulturformidling. Koncerter, gudstjenester, undervisning, fællesskaber. Igen: brug de medier, I har.


 • Fortæl, at uden menighedsrådet er der ingen folkekirke

  Der er mange, der er villige til at tage del i ansvaret for kirken. Men det sidste skridt – at stille op – kræver ofte, at der er nogen, der prikker én på skulderen. Mange er usikre på, om ’de kan bruge mig’, og hvad man skal gøre. Fortæl, at kirken kun er der, fordi der er menighedsråd. Vis, hvordan man gør, hvis man er interesseret i at tage del i arbejdet og ansvaret. Fortæl at møderne er offentlige, og man kan deltage i et møde, for at se, hvordan I arbejder. Nogle steder er det alm., at stedfortrædere indkaldes på lige fod med ordinære medlemmer. For nogle kan det være en vej ind i menighedsrådet, at man kan få lov at begynde som stedfortræder.


 • Se ud i sognet

  Er der dele af kirkens aktiviteter, der ikke er repræsenteret i menighedsrådet? Det kunne være en forælder i spejderkredsen, i børnekorarbejdet eller en repræsentant fra en af de andre grene af menighedsarbejdet. En opfordring kan være en anerkendelse af arbejdet som en del af det store fællesskab omkring den lokale kirke. Det kan også være nogle af de forældre, der kommer til spaghettigudstjeneste eller andre dele af jeres kirkes liv. Er der institutioner eller foreninger, som I gerne vil have med i menighedsrådet? Det kan være plejehjemmet, skolen eller en idrætsforening? En opfordring viser, at kirken ser sig selv i en større, lokal sammenhæng.


 • Se fremad

  Forbered et generationsskifte. Vær opmærksom på, om demografien ændrer sig i sognet. Kommer der nye befolkningsgrupper, der skal være repræsenteret i menighedsrådet?