Artikel
Folkekirkens ansatte har krav på god ledelse

I mange år har det været den gængse opfattelse i folkekirken, at ledelse var et nødvendigt onde, som det gjaldt om at undgå. Det skyldes, at man har ligestillet ledelse med styring – og hvem gider at blive styret? Men ledelse er i langt højere grad at sætte retning, sætte rammer og sætte ind, når der er brug for det. Behovet for ledelse bekræftes af undersøgelser, der viser, at forekomsten af mobning og chikane er væsentligt højere på folkekirkens arbejdspladser end på det danske arbejdsmarked som sådan. Læs mere


Artikel
Fem teser om folkekirkens gudstjenester

Det er kirkens opgave at forkynde evangeliet ind i sin samtid. Det er et vilkår, at samfundet forandrer og bevæger sig, og derfor er det også et vilkår for kirken at være i forandring og bevægelse; udvikle nye praksisformer og måder at forkynde på. Læs mere


Artikel
Betal din kirkeskat – af hensyn til naboen

Folkekirkens samlede økonomi er på 8,2 milliarder kroner. De stammer hovedsageligt fra medlemmernes kirkeskat, men også fra et mindre tilskud fra staten, fordi staten understøtter folkekirken og folkekirken tilsvarende løser en række opgaver for staten. Nylige beregninger har vist, at det økonomisk set er en god ordning for staten, for den får mest ud af den aftale.  

Men hvad med det enkelte medlem af folkekirken. Kan det betale sig at være medlem? Hvad får jeg for min kirkeskat? Det er et ofte stillet spørgsmål, for også folkekirkens medlemmer er kritiske forbrugere og vant til at opstille cost-benefit analyser. Det meste af det vi foretager os, skal gerne kunne betale sig.   Læs mere


Artikel
Smidig forvaltning, tak!

Forholdet mellem forvaltning og frivillighed er et af brydningsfelterne i folkekirken i disse år. Hvis ikke vi finder en tilfredsstillende løsning på det, kan man frygte, at folkekirken mister det, som har været afgørende for dens levedygtighed: den stærke lokale forankring. Læs mere


Artikel
Valget med den store betydning

Om få dage går folkekirken til valg. Der skal vælges 1700 nye menighedsråd. Men den offentlige omtale af valget er desværre omvendt proportional med valgets betydning. Menighedsrådene udgør folkekirkens fundament og lokale ledelse, og uden dem, ingen folkekirke. Folkekirken ville vi hurtigt mangle, hvis den ikke var der. Læs mere


Artikel
Menighedsrådet – mellem forvaltningsorgan og forening

I næste uge tager mange menighedsråd hul på den proces, der skal lede op til menighedsrådsvalget i efteråret. Men hvad er et menighedsråd og hvori adskiller det sig fra fx bestyrelsen i en forening? Jeg peger på fem aspekter, der alle sammen placerer menighedsråd i en unik position. Læs mere

 


Artikel
Fem måder at rekruttere til menighedsrådet
Der er i år valg til menighedsrådene. Et vigtigt valg for en folkekirke, der hviler på stærk lokal forankring. I løbet af foråret tager menighedsrådene hul på processen med at skabe interesse om valget og sikre, at der også i næste periode er et kompetent og fuldtalligt råd. Her er mit bud på, hvad man kan gøre for at rekruttere til menighedsrådet: Læs mere